Cajsa Håkansdotter
1786-04-26 - 1832-12-26
Håkan Nilsson
1745-11-09 - 1790-07-01
Maria Persdotter
1750-01-28 - 1822-04-04
Nils Månsson
1705 - 1781-08
Sigrid Olofsdotter
1711 - 1799-07-09
Per Håkansson
1720 - 1809-12-20
Elin Persdotter
1723 - 1804-05-14
Olof
1672 - 1752-05-06
Kierstin
1682 - 1757
Håkan Thorsson
1690 - 1766-05-04
Kierstin
1690 - 1773-04-12
Per Persson
1695 - 1767-03-15
Maria Persdotter
1700 - 1767-05-24