NameGun Elise Tobiaeson
MotherGunhild Karlsson (1929-2008)
Spouses
ChildrenLouise
Last Modified 2008-07-24Created 2017-06-14 Reunion for Mac