NameLena Kristina Tobiaeson
MotherGunhild Karlsson (1929-2008)
Spouses
Last Modified NewCreated 2017-06-14 Reunion for Mac