Karl Ivar Sandberg(1903-01-24 - 1952-06-24)
Mildred Elizabeth Nelson(1906-10-13 - 1989-09-22)
David Karl Sandberg Ruth Marie Kilvington
b.  
d.  
emigr.  
occu.  
Flags.  
b.  
d.  
emigr.  
occu.  
Flags.