Axel Karlsson(1897-12-31 - 1985-09-07)
Evelina Alice Karlson(1900-09-29 - 1984-10-26)
Kjell Karlsson Siv Karlsson
b. 1933-04-12, Algutsboda
d. 1974-06-09, Emmaboda, age: 41
emigr.  
occu.  
Flags. Karl Branch
b.  
d.  
emigr.  
occu.  
Flags.  
Children